Klucz do kompetencji jutra - Science and innovation Center

Klucz do kompetencji jutra

Pod takim hasłem Centrum Mistrzostwa Informatycznego zorganizowało na Politechnice Warszawskiej ogólnopolską konferencję. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć i nas.

Konferencja miała miejsce 7-8 grudnia 2022 r. i ściągnęła do Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej setki gości z całego kraju. Przedsiębiorców, nauczycieli, wykładowców i wszystkich odwiedzających połączyło wspólne zain’teresowanie współczesną robotyką i programowaniem