Narzędzia AI Science and innovation Center - Chat gpt i inne

Pomysły na wykorzystanie sztucznej inteligencji

Z końcem 2022 r. chatbot GPT (Generative Pre-trained Transformer) stworzony przez OpenAI zyskał ogromną popularność. Skąd wzięła się sztuczna inteligencja? Jakie oferuje nam możliwości? Czego możemy spodziewać się w niedalekiej przyszłości? Pytań jest coraz więcej…

 

Sztuczna inteligencja jest powszechnie definiowana jako “umiejętność systemu do właściwej interpretacji zewnętrznych danych, wyciągania wniosków oraz używania danych do osiągania konkretnych celów przez elastyczną adaptację.” Pierwszych wzmianek o inteligentnych robotach można szukać w twórczości Isaaka Asimova, który w jednym ze swoich opowiadań science-fiction, Runaround, sformułował Trzy Prawa Robotyki: (1) robot nie może zranić człowieka ani poprzez brak działania dopuścić być człowiekowi stała się krzywda; (2) robot musi słuchać poleceń wydanych przez człowieka, chyba że są wbrew Pierwszemu Prawu; (3) robot musi chronić swoją własną egzystencję, tak długo jak nie jest to w sprzeczności z Pierwszym ani Drugim Prawem. Termin “Sztuczna Inteligencja” został ukuty w 1956 roku przez naukowców Marvina Minsky’ego i Johna McCarthy’ego. Dzięki wzrostowi mocy obliczeniowej i Big Data (większe i bardziej złożone zbiory danych). To wtedy możliwości sztucznej inteligencji (AI) przeniosły się już ze świata science-fiction do rzeczywistości!

 

Do czego Ty możesz użyć Sztucznej inteligencji?

 • Generowanie tekstu: AI jest w stanie generować artykuły, opowiadania, wiersze, dialogi, czy nawet odpowiedzi na pytania. Wykorzystuje ogromną ilość danych, aby nauczyć się struktury gramatycznej języka, co pozwala na tworzenie spójnych i sensownych treści. Może także pomóc Ci napisać kod w wybranym języku programowania lub podpowiedzieć pomysł na nowy biznes! Przykłady: Chat GPT, Microsoft Bing, Chatsonic, Google Bard.
 • Generowanie obrazów: AI może być wykorzystane do generowania obrazów, tworząc wizualizacje oparte na opisie tekstowym. Pozwala to na kreowanie unikatowych grafik, które mogą być wykorzystane w projektach graficznych, marketingu czy w social media. Przykłady: Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion Online.
 • Generowanie wideo: AI pozwala na generowanie wideo na podstawie scenariuszy, dialogów czy opisów. To otwiera nowe możliwości w produkcji filmowej, reklamowej czy edukacyjnej. Przykłady: Synthesia, InVideo, VEED.IO, Lumen5.
 • Głos: AI może być używane do syntezowania głosu, co daje możliwość generowania lektora do tekstu, tworzenia podcastów, czy nawet ścieżek dźwiękowych. Przykłady: Lovo.ai, Synthesys, Murf, Speechelo.

To nie wszystko.

Sztuczna inteligencja może przyczynić się również do znaczącej transformacji szkolnictwa i edukacji, wprowadzając nowe metody nauczania oraz oferując narzędzia ułatwiające zarówno prace nauczycieli, jak i proces uczenia się uczniów. Oto kilka przykładów:
 • Personalizacja nauczania – dzięki AI, programy nauczania mogą być dostosowane do potrzeb i umiejętności każdego ucznia. Algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie analizować postępy uczniów, identyfikować obszary, które wymagają wzmocnienia, oraz dostosowywać tempo oraz zakres materiału do indywidualnych zdolności.
 • Automatyczna ocena prac i egzaminów –  sztuczna inteligencja może przyspieszyć i ułatwić proces oceny prac uczniów, zwłaszcza w przypadku testów zamkniętych i zadań opartych na wyborze wielokrotnym. AI może również pomóc nauczycielom w ocenie prac pisemnych, analizując gramatykę, strukturę i oryginalność tekstu.
 • Wsparcie nauczycieli – nauczyciele mogą korzystać z systemów AI w celu identyfikacji uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia, monitorowania zaangażowania w nauczanie oraz wykrywania problemów behawioralnych czy społecznych. Ponadto, AI może pomóc w opracowywaniu lepszych materiałów dydaktycznych oraz w organizacji pracy nauczyciela.
 • Wirtualni asystenci i chatboty –  wirtualni asystenci oraz chatboty oparte na AI mogą pomagać uczniom w nauce, oferując szybkie odpowiedzi na pytania, udzielając wyjaśnień oraz zapewniając dodatkowe materiały do nauki. Mogą również wspierać nauczycieli, automatyzując część ich obowiązków administracyjnych
 • Inteligentne rekomendacje materiałów – AI może analizować preferencje uczniów oraz ich postępy, aby rekomendować odpowiednie materiały do nauki, takie jak książki, artykuły, filmy czy gry edukacyjne. Dzięki temu uczniowie mają dostęp do materiałów dostosowanych do ich zainteresowań i umiejętności.
 • Analiza dużych zbiorów danych –  systemy AI mogą pomóc w analizie dużych zbiorów danych związanych z edukacją, takich jak wyniki egzaminów, absencja czy oceny. Te analizy mogą dostarczyć cennych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian w programach nauczania czy w strategiach edukacyjnych.
 • Wirtualna rzeczywistość i symulacje – W miarę jak technologie wirtualnej rzeczywistości (VR) będą się rozwijać, AI może wspierać tworzenie coraz bardziej zaawansowanych symulacji, które pozwolą uczniom na zdobywanie praktycznych umiejętności w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
 • Monitorowanie emocji uczniów – AI może być wykorzystywana do monitorowania emocji uczniów, rozpoznawania stresu czy frustracji, co pozwoli nauczycielom na szybkie reagowanie i dostosowywanie metody nauczania do potrzeb ucznia.
 • Współpraca międzynarodowa – sztuczna inteligencja może pomóc w łamaniu barier językowych i kulturowych, umożliwiając uczniom i nauczycielom z różnych krajów wspólną pracę i naukę w ramach globalnych projektów edukacyjnych.
 • Automatyzacja zarządzania szkołą – AI może przyczynić się do automatyzacji różnych aspektów zarządzania szkołą, takich jak planowanie zajęć, organizacja wydarzeń czy monitorowanie frekwencji. W ten sposób nauczyciele i kadra zarządzająca będą mogli skupić się na swoich kluczowych obowiązkach.
 • Wsparcie w planowaniu kariery zawodowej – sztuczna inteligencja może pomóc uczniom w planowaniu kariery zawodowej, analizując ich zainteresowania, umiejętności oraz potrzeby rynku pracy, a następnie oferując spersonalizowane rekomendacje dotyczące dalszej edukacji czy zawodu.

We wszystkim należy zachować jednak ostrożność. Sztuczna inteligencja przeżywa intensywny rozwój w ostatnich latach, jednak zdarza się jej popełniać błędy, nie wychwycić drugiego dna lub „halucynować” nieprawdziwe odpowiedzi. Przewiduje się, że przyszłe wersje modeli będą w stanie lepiej radzić sobie z kontekstem i emocjami, a także będą mieć możliwość interakcji z otoczeniem, co może prowadzić do wykorzystania AI w do automatycznej obsługi urządzeń domowych, w sztuce czy nauce. Być może to AI odegra kluczową rolę w rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak zmiany klimatu, potrzeba zrównoważonego rozwoju czy ochrona zdrowia.

30 maja 2023 r. o godzinie 18.00 zapraszamy na bezpłatny webinar na temat wykorzystania Chat GPT w programowaniu.

Na naszym spotkaniu dowiesz się:

 • jak chat GPT może wspierać Cię w nauce podstaw programowania?
 • jak dobrze się bawić przy nauce programowania i budować trwałą motywację do coraz częstszego pisania kodu?
 • jakie są ograniczenia chatu GPT podczas pisania programów i na co zwracać szczególną uwagę?
 • jak testować programy napisane przez chat GPT
 • jakie pytania wprowadzać do chatu GPT, by ten testował programy napisane przez Ciebie
 • jak prowadzić dyskusje z chatem GPT, by dopasowywał najlepsze dla nas rozwiązania
 • jak wykorzystać chat GPT do pisania programów na platformy sprzętowe (Arduino i Micropython)
 • poza tym poznasz przykłady użycia chatu GPT do pisania prostych programów oraz dowiesz się jakie są różnice pomiędzy modelami i wersjami chatu GPT w kontekście generowania programów.
 • pokażemy Ci jak wykorzystywać w pracy Midjourney, narzędzie AI do tworzenia grafik
 • będziesz miał również możliwość porozmawiania z prowadzącym i zadawania własnych pytań

Zapisy i szczegóły oferty znajdziecie tutaj.

Zapraszamy

2 thoughts on “Pomysły na wykorzystanie sztucznej inteligencji

 1. Ciekawa jestem w jakim kierunku to wszystko pójdzie? Ale potencjał drzemie w AI ogromny faktycznie.

 2. Ja czekam na to, kiedy robot będzie za mnie robił zakupy. To znaczy wyjdzie z domu i wróci z pełną siatką.

Comments are closed.