Programowanie - Science and innovation Center

Programowanie

Uczymy programować w dwóch najpopularniejszych językach: Python i C++. 

Python

Obecnie najpopularniejszy język programowania na świecie. Dzięki swojej prostocie i powszechności jest bardzo atrakcyjnym wstępem do świata programowania. Zespół SIC dzięki własnym bibliotekom do płytek ESP8266 stworzył zajęcia, które są uznawane przez uczestników za niezwykle motywujące doświadczenia pozwalające na wejście do świata programowania. Osoby, które opanują język mają możliwość rozwijania swojej kariery jako front-end developer albo back-end developer, oraz w przypadku osób które lubią dużą zmienność w pracy i pracę przy wielu projektach jako Data Scientist.

Andrzej Manujło, nasz trener był inicjatorem oraz wykonawcą procesu przygotowania i wdrożenia płytek ESP8266 oraz ESP32 z microPython na zajęciach Projekt Zespołowy 1 dla kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Do tej pory przedmiot ukończyło ponad 1000 studentów, a zajęcia określane są jako bardzo motywujące do dalszego studiowania dzieki sukcesom inżynierskiem – budowie własnych projektów na poczatku kształcenia na uczelni.

Nasz zespół stworzył szereg scenariuszy zajęć i instrukcji z użyciem micropython, które przeszły wielokrotny proces ewaluacji ze studentami i uczniami, oraz rozwoju. 

Aktualnie nasze rozwiązania jest używane w kilkunastu szkołach i połączenie naszych zestawów z platformą ułatwia pracę nauczycielom a także zaspokaja potrzeby bardziej ambitnych uczniów, oraz tych co potrzebują wolniejszego tempa.

C++

Jest to idealny język dla Arduino, gdyż jego kod po skompilowaniu jest mały. C++ przez w ciągu ostatnich lat dorobiło się wielu bibliotek i innych pomocy edukacyjnych. Dzięki licznym przykładom i bibliotekom próg wejścia jest znacznie obniżony i swoimi inżynierskimi sukcesami mogą cieszyć się nawet początkujący użytkownicy. 

Od 5 lat regularnie organizujemy największe Arduino Day w Polsce wspólnie z Politechniką Warszawską a ostatnio z Centralnym Domem Technologii. 3 lata temu wdrożyliśmy nowatorskie zajęcia zajęcia z użyciem platformy Arduino dla studentów pierwszego semestru oraz doktorantów na Politechnice Warszawskiej. Do tej pory pod naszą opieką studenci i uczniowie stworzyli ponad 600 projektów, a sumaryczna liczba godzin przeprowadzonych zajęć przekracza 2000 godzin lekcyjnych.